Technológiai háttér

A közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazott módszerek, technológiák és eljárások

A Hazai Kommunális Kft üzemeltetésében lévő gépjárművek rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek az úgynevezett zárt rendszerben történő vákuummal felszívott módon kiemelt szennyvíz elszállítására alkalmasak. Ezt a technológiát teljesen kockázat és szennyezés mentesen használjuk.
Az autók teljesen zárt rendszerben szívják magukba a szennyvizet, így a kisebb autóból nagyobb autóba való átfejtés, szag és cseppenés mentes. A szippantási tevékenységet végző dolgozók számára védő ruha, védő cipő, védő kesztyű biztosított.

Szolgáltatással összefüggő fejlesztések

A Hazai Kommunális Kft minden igényt kielégítően állandóan fejleszti a gépjárműparkot és azon eszközök, felszerelések típusait folyamatosan korszerűsíti, hogy a szolgáltatás színvonala a lehető legmagasabb fokon valósuljon meg. Az ügyfélszolgálati iroda technológiai és számítástechnikai hátterét folyamatosan frissíti, a legújabb szoftverekkel ellátja, hogy az adminisztrációs, szállítás szervezési és könyvelési háttér munka magas fokúan működjön. A közszolgáltató garantálja a szolgáltatás folyamatos, rendszeres, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését.

A közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendje

A Hazai Kommunális Kft. belső működési rendszere folyamatos, személyre szabott, rendszeres ellenőrzésének köszönhetően a felmerülő hibákat azonnal és haladéktalanul kiküszöböli, így a szolgáltatás folyamatos és akadálymentes marad.
A cég technikai i hátterét számítógépes parkát folyamatosan fejleszti a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében.

A fogyasztói érdekek védelme

A szolgáltató minden szóbeli és írásbeli kifogást, reklamációt személyesen kivizsgál, a problémát rendezi. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy szükség szerint a megbízó önkormányzat, vagy adott megrendelő cég bevonásával, közreműködésével jár el.

Nyilvántartási, adatkezelési rendszer

A közszolgáltató a begyűjtött és leürített szennyvízről olyan nyilvántartást vezet, melyből a ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége, származási helye, továbbá a begyűjtés időpontja és az ingatlantulajdonos személye megállapítható. Közszolgáltató az általa nyilvántartott összesített adatokat a megbízó Önkormányzat részére évente egyszer átadja az idevonatkozó törvény által előírt időpontban.

A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást igénybe vevők nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint természetes személyazonosító adatot, valamint lakcímét kezelni.

A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani, az adatok biztonságos őrzéséről gondoskodni.

A közszolgáltatás finanszírozásának feltételei

Közszolgáltató minden évben egy alkalommal – legkésőbb november 15-ig – kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat vagy az adott megrendelő cég által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás függvényében. Szolgáltató a szállítás díját az alábbiak szerint szedi be: a lakosságtól teljesítést követően, készpénzfizetési számla alapján vagy a megrendelés időpontjában a szolgáltatás elvégzése előtt átutalással A közszolgáltatást igénybevevő közületektől külön megállapodás szerint időszaki számlázással készpénz vagy átutalásos fizetéssel.

Ellenőrzési rendszerek, szakmai háttér

Személyes adatok kezelése az adatvédelmi szabályozások teljes körű betartásával zajlik, a számítógépes rendszerek védettségére a cég maximálisan odafigyel a rendszergazda segítségével.

A szolgálattás nyomon követhetősége és színvonalának biztosítása érdekében minden gépjármű  gps nyomkövetővel felszerelt látjuk mikor hol tartózkodik, meddig és mennyit szippant egy címen, a szennyvíz telepen pedig mágneskártyával ürítenek a fiúk itt is mért a mennyiség, tehát minden ponton megavalósul az ellenőrzés elve.

A cég a hatályos jogszabályi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozik és céges környezetvédelmi és felelősség biztosítással rendelkezik 50 millió ft értékben.

(ide jöhet még ha bővebben ha akarjuk:  tanúsítványok, hulladékgazdálkodási tv, kétdíjtényezős árképzés, engedélyeztetés..minimum annyi, hogy a szolgáltatás alapvető tv-nyi hátterét az 1995.évi LVII.vízgazdálkodásról szóló tőrvény szabja meg és ez határozza meg a kéttényezős árképzést is ami azt jelenti,
hogy a közszolgáltatás esetében alapdíj és ürítési díj tételeiből áll össze a szállítási költéség )

Hazai Kommunális Kft.

Székhely: 2458 Kulcs Rózsahegyi u.10.
Levelezési cím: 2458 Kulcs Rózsahegyi u.10.
E-mail cím: hazaikommunaliskft@gmail.com
Bankszámlaszámaink:
Lakossági Ügyfeleknek:
10918001-00000097-98570014
Közületek, Céges  Ügyfeleink számára:
10918001- 00000097-98570007 

Telefonszámok

Kulcsi megrendelőknek: +36/70 600-06-20
Települési megrendelőknek:
+36/20 805-90-09
Számlázás:
+36/70 677- 67-10

Weboldal készítés Dunaújvárosban és a környező településeken
Tárhelyszolgáltató: TeraHost Kft.|2220 Vecsés,Kinizsi utca 73.|+36 30 690 9394|info@teratarhely.hu|teratarhely.hu